Concours Dawn Patrol™

magnus walker https://youtu.be/7XpAAi9HXi8

detailing bugatti  https://youtu.be/S1_vB7qb-xA

mg
https://youtu.be/ebi4VvHC6UM

delahaye
https://youtu.be/oDjRbYpNn1E